awakening potential

Insights Discovery

De kandidaten vullen een vragenlijst in via de online applicatie. Het invullen van de test gebeurt in de moedertaal en duurt een 20 tot 25 minuten. Aan de hand hiervan wordt een Profiel opgesteld, een gedetailleerd persoonlijk verslag van 20 à 30 pagina’s dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op de zakelijke en de persoonlijke omgeving, de sterke en mogelijjke zwakke punten, de communicatiestijl, leiding geven aan deze persoon, de waarde binnen een team, de leerstijl, het tegengestelde type en de aanpak binnen alles fasen van het verkoopsproces.

Insights Discovery is een krachtig systeem dat uitgaat van psychologische voorkeuren. Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om inzicht, effectieve interactie en ontwikkeling te bevorderen. Het dynamische en inspirerende Discovery Model is gebaseerd op een eenvoudig model. De meest basale vorm van het Insightswiel onderscheidt vier groepen die worden aangeduid met: Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw. We gebruiken alle vier kleuren in meer of mindere mate, maar de volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren het meest natuurlijk is.