awakening potential

TEKST

Site Lead Flexpack

De functie

Als Site Lead zal je de Flexpack teams en activiteiten op de betrokken site naar een hoger niveau tillen door de totale organisatie & werking op de site verbeteren op een continue wijze. Vanuit jouw helikopterview zal je de projecten, de klant en de teams succesvol samenbrengen. Je hebt drie rollen die elk gelijkwaardig opgenomen en uitgebouwd dienen te worden:

1. Leidinggevende rol:

De optimale ontwikkeling en groei van de coachen en hun teams is één van jouw key-verantwoordelijkheden. Vanuit de strategisch/menselijke doelstellingen zal je het ontwikkelpad voor elke coach en medewerker uitzetten. Dit doe je in de eerste plaats dankzij jouw uitstekende vaardigheden in coachend leiderschap en anderzijds via gerichte opleidingen in samenspraak met HR. Jouw uitdaging zal liggen in het garanderen van het rendement en de kwaliteit voor de klant, dankzij een evenwichtige planning en inschakeling van competenties van elke medewerker.

2. Coördinerende rol:

Je bent de single point of contact, hét aanspreekpunt voor verschillende betrokken partijen, zowel intern (HR, Technische dienst, kwaliteit, veiligheid, planning, sociale dienst) als extern (de klant). Dit vergt sterke communicatieskills en een groot organisatietalent.
Dankzij jouw strikte opvolging van de input en output (bv. afwezigheden, rendement,...), kan je de gerichte acties ondernemen om de werking blijvend te optimaliseren. Jouw LEAN-aanpak hierin is een grote succesfactor.
Nieuwe projecten worden door jou gecoördineerd, vanaf de vraag van de klant tot en met de het testen en opzetten van nieuwe processen en materialen.

3. Operationele rol:

Je bent verantwoordelijkheid voor het a-tot-z uitrollen van het Flexpack kwaliteitssysteem binnen de site. Melden en documenteren van klachten zie je als een opportuniteit tot verbetering en werkt vanuit die optiek nauw samen met de kwaliteitsdienst.
Je zorgt voor een consequent veiligheidsbeleid en de reële toepassing ervan.
Day-to-day volg je de rendementen op, stuur je bij waar nodig.
Je zorgt voor de nodige materialen, de opvolging van de planning en de communicatie van de orders. Je houdt effectief gewerkte uren op aangegeven detail nauwgezet bij, net als voorraden van grondstoffen en materialen en je beheert labelstock per aanwezen procedures.

Het profiel

Competenties
- Authentiek & coachend leiderschap in een gelijkaardige leidinggevende functie
- Je kan de talenten van medewerkers herkennen. Je kan ze juist inzetten en ontwikkelen naar een hoger prestatieniveau.
- Communicatief heb je sterke skills in: feedback geven, percepties wegnemen, conflictmanagement, coachende vragen stellen, boodschappen duidelijk overbrengen, inspireren...
- Je hebt een groot organisatietalent en je kan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden perfect & flexibel combineren.
- Jouw ervaring in Continue Verbetering (‘transactional lean’) know-how en mindset kan je met gedrevenheid toepassen & overbrengen.
- Je kan goed overweg met excel en ERP systemen
- Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit en je kan bijvoorbeeld vergaderingen bijwonen na de werkuren wanneer dat nodig is.

Aanbod

Wij bieden voor deze functie een aantrekkelijk loon en salarispakket.

Locatie

Puurs

Publish date

25.08.2016

Contactpersoon

Van Noten