awakening potential

CareerCoach

Om een helder beeld te krijgen van hoe de kandidaat in zijn loopbaan staat, legt de kandidaat voorafgaand een online CareerCoach test af.

CareerCoach is een spin-off van de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in de ontwikkeling van instrumenten voor de begeleiding en navigatie van zelfgestuurde loopbanen. Er wordt daarbij uitgegaan van de recentste wetenschappelijke kaders en onderzoek rond loopbanen en motivatie.

Thalento® geeft antwoorden op de ‘WAAROM’ en ‘HOE’ vragen over Mensen en hun Talenten. Tijdens het gesprek met de kandidaat wordt dit duidelijk.
Hierbij gaan we peilen naar:

Loopbaanwaarden: Dit geeft aan welke waarden, competenties en/of persoonlijke motieven een bepalende rol hebben voor de keuzes in de loopbaan. Deze worden aangegeven in volgorde van belangrijkheid en tevens de valkuilen in loopbaankeuzes hiervan worden toegelicht en uitgediept.

Loopbaanattitude: Hierin wordt een overzicht gegeven van attitudes, ontwikkelpuntenn implicaties en loopbaantype. Dit reflecteert naar hoe de deelnemer zijn of haar loopbaan actief in handen neemt.

Energie/stress-balans: we geven een detail van 4 belangrijke componenten; veerkracht in relatie tot prestatiedruk, hoop aangaande het visualiseren van objectieven, professioneel zelfvertrouwen en optimisme.