awakening potential

Development Center

Wil je weten wat het potentieel is van een werknemer? Heb je graag een heldere schets van de ontwikkelpunten bij een volgende carrièrestap in (of uit) het bedrijf?

Atreversé nodigt de werknemer gedurende 1 dag uit om samen op zoek te gaan naar de inzichten die essentieel zijn bij het nemen van die volgende carrièrestap of -wens. Nadien zitten we samen rond de tafel voor een transparant gesprek met werknemer en werkgever. Atreversé geeft feedback en adviseert.

Hoe gaan wij te werk?


Tijdens een intakegesprek gaan wij luisteren naar de verwachtingen van de werkgever en de inzichten die deze graag wil bekomen.
De werknemer wordt vervolgens door ons persoonlijk uitgenodigd voor het Development Center en ontvangt voorafgaand 2 online testen.

De dag van het Development Center zien wij graag als een leermoment voor de werknemer. In een veilige, discrete omgeving gaan we op een respectvolle wijze de werknemer ontvangen. We werken samen naar heldere inzichten en duidelijkheid omtrent een stap vooruit.

Hoe ziet deze dag er uit?

 • Verwelkoming en luisteren naar de carrièrewens en verwachting van de persoon. 
 • Analyse van de Loopbaanwaarden en loopbaanattitude, huidige energie-stress balans op basis van het CareerCoach-rapport. 
 • Bespreking van het persoonlijkheidsprofiel op basis van het Insights Discovery Profiel 
  • De impact op de professionele situatie nu en in de toekomst. 
  • Mogelijke sterktes en valkuilen 
  • Waarde voor het team 
  • Leiderschapsstijl en/of verkoopstijl 
  • Effectieve communicatie & interactie met anderen. 
 • Zelfevaluatie: hoe schat ik mezelf in? 
 • Afronden van de dag met een overzicht en het bespreken van de leercurve ende ontwikkelwens.

Atreversé maakt een verslag op voor de organisatie en de werknemer.

Afrondend gesprek met werknemer en werkgever

We geven advies over de mogelijke volgende stappen zoals doorgroei, verdere ontwikkeling en de leerstijl van de kandidaat zodat de werkgever deze kan integreren en begeleiden. De medewerker zal tevens handvaten krijgen om zelf gerichter, efficiënter en bewuster om te gaan met de uitdagingen en het succesvol vervolledigen van een carrière en dit zowel binnen als buiten de organisatie.