awakening potential

TEKST

People Pulse

Bottom-up aanpak

Atreversé zal vanuit een diepgaande bevraging luisteren naar wat leeft bij uw werknemers. Op basis hiervan gaan we zowel positieve als negatieve dynamieken in kaart brengen. Wij stemmen onze werkgelukmeting af op uw HR noden. Dit wordt wordt met directie, HR en bestuur duidelijk gemaakt bij aanvang van het proces. 

We zullen de werkgelukmeting koppelen aan resultaatsgebieden zoals:

 • Verhogen van leadership van leidinggevenden
 • Verminderen van roddels of conflicten (generatie conflict, …)
 • Versterken van werkgeluk
 • Verhogen van de zelfsturing van de medewerkers

Atreversé kan dit voor u realiseren dankzij het People Pulse traject. Wij vertrekken vanuit de medewerkers, bottom-up. Zij zijn immers uw belangrijkste hefboom. Hoe betrokkener en bevlogener medewerkers, hoe tevredener en loyaler de klanten. Dat ontdekten onderzoekers Heskett, Sasser en Schlesinger van de universiteit van Harvard na vijf jaar onderzoek bij grote ondernemingen, hun bevindingen worden ook nu nog dagelijks bevestigd.

Atreversé zal een werkgelukrapport met een globaal plan van aanpak opstellen inclusief de psychosociale risico’s. Vanuit deze insteek dragen we bij aan uw kwaliteitsvol preventiebeleid.  

 

Atreversé trajectwaarden

We werken vanuit een coachende aanpak en een verbindende communicatie naar een duurzame verandering. 

Onze voorwaarden in het traject zijn:

 • Transparantie: iedereen weet waarom de enquête gebeurt.
 • Laagdrempelig, simpel & helder voor iedereen.
 • Veilig (anoniem,…) – confidentialiteitsclausule ondertekend door Atreversé.
 • Verbindende en waarderende communicatie.
 • Plan van Aanpak in samenwerking met HR, directie én een representatieve groep van uw personeel.

 

People Pulse Phases

Stap 1: Intake

 • Vooraleer we aan het proces beginnen, brengen we uw verwachtingen en doelstellingen met de People Pulse volledig in kaart. 
 • Vervolgens vormen we ons een beeld vormen van de werkcultuur “as is”. Dat betekent zowel structureel of zichtbaar als minder zichtbaar.
  We maken een “foto” van de cultuur, door de ogen van de opdrachtgever én op basis alles wat je ziet, hoort en voelt wanneer je rondloopt in de onderneming. 
 • Er wordt vervolgens in samenwerking met de opdrachtgever een draaiboek opgesteld, met het proces, de timings en “red flags”. 

Stap 2: De People Pulse enquête en infosessies

 • De People Pulse enquête bestaat uit ca. 50 vragen die het werkgeluk en de psycho-sociale risico’s bevragen. Deze wordt online verstuurd en kan op de computer, smartphone of tablet beantwoord worden. Het antwoorden neemt ongeveer 10 minuten in beslag. 
 • We organiseren infosessies met de medewerkers om de enquête toe te lichten, praktische afspraken te maken en de respons te maximaliseren. 

Stap 3: Luistersessies en dataverzameling (kwantitatief en kwalitatief)

 • De ingevulde enquêtes worden automatisch en anoniem bezorgd aan Atreversé.
 • Vervolgens organiseren we een aantal luistersessies waarin onze coachen de resultaten kwalitatief bevragen in een face2face gesprek met een representatieve groep medewerkers. Het doel is om per afdeling/doelgroep een diepgaander beeld te vormen over de resulaten van de enquëte. 

Stap 4: Data-analyse en het Werkgelukrapport

 • Na afloop van de enquêtes en luistersessies wordt alle verzamelde informatie geanalyseerd.
 • Dynamieken, oorzaken, hefbomen, thema’s, psycho-sociale risico’s en leiderschap-beeld worden duidelijk.
 • Er wordt een uitgebreid Wergelukrapport opgesteld met de resultaten van de enquête en adviezen.

Stap 5: Visie en People Manifest

       1. Visie

 • Vanuit het werkgeluk rapport bepaalt een team van leiders uit de organisatie de strategische visie op werkgeluk.
 • Ze bepalen de beweging die ze willen maken op de verschillende werkgelukaspecten (as-is naar to-be) en de hefbomen die de organisatie wil creëren voor meer werkgeluk.

       2. People Manifest

 • Het People Manifest is een actieplan dat bottom-up gecreëerd wordt op basis van de visie van het leadership team. Dit wordt opgesteld door een cross-functioneel team.
 • De aanpak is gesteund op hoofd, hart, buik. Zodat we samen tot duurzame acties komen die gedragen worden door zowel het leadership als de medewerkers. Aangezien individu, team en organisatie samenkomen is het belangrijk dat elke deelnemer niet alleen vertrekt vanuit de globale resultaten, maar ook vanuit de eigen beleving van werkgeluk.

Stap 6: Roadmap

 • Atreversé bezorgt een roadmap die bouwstenen geeft naar de hefbomen en valkuilen van de uitvoering van het People Manifest.
 • Totaaloverzicht van de verschillende acties in een projectplan.

Wil u meer weten?

Indien u meer wil weten over ons People Pulse traject, dan kan u steeds een vrijblijvend gesprek inplannen: Contacteer ons!.