awakening potential

Werving & selectie

Atreversé linkt talentvolle mensen aan groeiende en veranderende bedrijven. Ons doel is om samen met jou hier een succes van te maken.
Wij geven advies en inzichten die essentieel zijn bij het aanwerven van nieuw personeel en werken in een exclusief partnership met bedrijven om elke aanwerving tot een goed einde te brengen.

Wat ondernemen wij om een vacature in te vullen?

1. Atreversé luistert

Tijdens een intake gesprek gaan we luisteren naar het verhaal, wat wil het bedrijf bereiken en met wie?

Wij starten onze procedure met een analyse van de omgeving en van het team waarin de toekomstige medewerker actief zal zijn. Verder bespreken we de situatie en de behoefte waaruit de vacature ontstaan is.

Dit vooronderzoek, bestaande uit een uitgebreid gesprek met de zaakvoerder en/of leidinggevende en HR, is van essentieel belang voor het slagen van de opdracht. We brengen de verantwoordelijkheden, uitdagingen en het daarbij horende takenpakket van de functie in kaart. Verder worden elementen zoals visie, cultuur, structuur, marktgegevens (o.a. competitie), trends & karakteristieken van de bedrijfstak, toekomstmogelijkheden onderzocht om de functie zo goed mogelijk te kunnen brengen naar potentiële kandidaten.

Atreversé vertaalt de vraag naar de arbeidsmarkt en maakt een totaalanalyse van het beschikbare talentenpotentieel voor de vacature. Op basis van dit overzicht zullen wij de wervingsacties opstarten.

2. Atreversé bereidt grondig voor

Een grondige voorbereiding leidt tot meer succes, daarom zorgen we voor:

  • Talentprofiel: Welke talenten, interesses, vaardigheden & capaciteiten weerspiegelen de job, het bedrijf en de uitdagingen? Welk profiel zal succes behalen?
  • Omschrijving van het bedrijf en de werkomgeving: Wij hechten er groot belang aan om een uitstekende briefing te geven aan elke kandidaat. Wij geven informatie omtrent de bedrijfscultuur, activiteit, structuur, uitdagingen …
  • Functieomschrijving: Wij maken een sprekende functieomschrijving die in de online advertenties zal gebruikt worden. We besteden uiterste zorg aan de publicatie en de omschrijving van de vacature.
  • Selectieproces: Daar het selectieproces zeer bepalend kan zijn voor het slagen van een opdracht, zullen we alle stappen, verwachtingen en verantwoordelijkheden van de verschillende gesprekspartners in kaart brengen. We maken samen een planning op zodat het proces vlot kan verlopen.

3. Atreversé adverteert en contacteert

Atreversé plaatst een aantrekkelijke advertentie online op verschillende jobsites en op onze eigen website. Wij contacteren kandidaten met de juiste sectorervaring en competenties en het juiste carrièrepad. Hiervoor maken wij gebruik van de gepaste mix van kanalen.

 

4. Atreversé nodigt uit

Eerste contact met de kandidaat

Elke kandidaat heeft recht op een respectvolle benadering en zal dus persoonlijk worden gecontacteerd worden. Atreversé luistert naar de carrièrewensen en legt een link met de vacature. Als deze link positief is, dan nodigen we de kandidaat uit voor een persoonlijk gesprek bij Atreversé.

Een integer en discreet gesprek bij Atreversé

We bespreken samen met de kandidaat hun drijfveren, loopbaanwaarden, talenten en –valkuilen. Hierbij besteden we de nodige aandacht voor de privé-werk balans van de kandidaat en de verwachtingen binnen een nieuwe werkomgeving. De carrièrekeuze moet immers de werkgever en de werknemer gelukkig maken.

Om diepere inzichten te verkrijgen, gebruiken we het kwaliteitenkwadrant van Daniel Ofman en een online test via CareerCoach © rond loopbaanwaarden, attitude en energie & stress balans.

Career Coach ©

Onderzoek loopbaanwaarden, attitude en energie & stress balans.

CareerCoach © is een spin-off van de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in de ontwikkeling van instrumenten voor de begeleiding en navigatie van zelfgestuurde loopbanen. Er wordt daarbij uitgegaan van de recentste wetenschappelijke kaders en onderzoek rond loopbanen en motivaties.

Uit de online vragenlijst volgt een uitgebreid rapport met de volgende inzichten:

  1. Loopbaanwaarden: wat drijft de kandidaat in zijn/haar loopbaan, dus wat zeggen deze waarden over de voorwaarden die vervuld dienen te zijn om deze nieuwe carrièrestap succesvol te maken?
  2. Loopbaanattitudes: over welke adaptieve attitudes, zelfsturing en leergedrag beschikt de kandidaat om loopbaansucces te vergroten?
  3. Energie & Stress Balans: hier wordt gemeten hoeveel inspanning de kandidaat ervaart in zijn/haar huidige situatie. Voldoende uitdaging stimuleert bevlogenheid, langdurige overstretching of onderbenutting van capaciteiten zijn recepten van een burn-out of een bore-out. Op deze manier worden risico’s overzichtelijk gemaakt. 

5. Atreversé communiceert

Tijdens de zoektocht worden onze wervingsacties en resultaten gedetailleerd bijgehouden in de Otys Database. Wij communiceren wekelijks de stand van zaken en geven je hierbij een breder beeld: bedrijfsimago bij kandidaten, benchmark van salarissen, terugkerende verwachtingen van kandidaten, …

6. Atreversé stelt voor

Na een positief interview, bezorgen wij naast het Curriculum Vitae, een Atreversé profiel met de inzichten vanuit het interview. Ons advies omtrent elke kandidaat zal mondeling worden toegelicht.

7. Atreversé bemiddelt

Wij adviseren zowel de werkgever als de potentiële nieuwe collega tot en met de laatste fase van het proces. In de fase van het contractvoorstel, zullen wij als derde partij bemiddelen voor een succesvolle afsluiting.

8. Atreversé volgt op

Om de integratie tijdens de eerste maanden te ondersteunen, zal Atreversé een coachinggesprek voeren met de nieuwe medewerker. We stemmen hiervoor af met de directe leidinggevende.