awakening potential

TEKST

Atreversé

Ontdek de betekenis achter onze bijzondere bedrijfsnaam.

"Atreverse" (spaans) = "aandurven"

De passie van ons bedrijf ligt in het inspireren van mensen en bedrijven om hun talent te laten schitteren. De eerste stap ligt in het herkennen en loslaten van beperkende overtuigingen, angsten, onzekerheden en twijfels. Wij sporen aan om de sprong te wagen in het onbekende, om grenzen te verleggen. 

Durf te zoeken naar je verborgen talenten en deze te onwikkelen zodat je in een krachtige positieve spiraal terecht komt. 
Durf jouw kwaliteiten in het daglicht te stellen en anderen te inspireren.
Durf de stappen te nemen om jouw passie te volgen.

Onderstaande tekst is om die reden heel betekenisvol voor ons. Nelson Mandela gebruikte deze woorden van Marianne Williamson in zijn legendarische speech:

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness, that most frightens us.
We ask ourselves,”who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?”
Actually, who are you not to be?
You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world.
There’s nothing enlightened about shrinking so that other
people won’t feel insecure around you.
We are all meant to shine, as children do.
We were born to make manifest the glory of God that is within us.
It’s not just in some of us; it’s in everyone.
And as we let our own light shine,we unconsciously give
other people permission to do the same.
As we are liberated from our own fear,
our presence automatically liberates others.”